PLAY WITH THE A$$MPTNS

Apart from my own bachelor (Music Theatre) I have also been studying at the ArtEZ Honours Programme, a two-year theoretical course that focusses on artistic research, critical thinking and exchange between disciplines.

For the past one and a half year I have been researching emancipated spectatorship within music theatre and the possibilities of creating work that invites spectators to be emancipated.

The final research paper is published in Dutch at Academia.edu and you can read it here: Play with the A$$MPTINS. The process was coached by Marijn de Langen en Jan Pieter Koch.

Abstract

Play with the A$$MPTNS is een onderzoek naar de veronderstellingen van de toeschouwer en hoe je als muziektheatermaker om kan gaan met deze veronderstellingen wanneer je werk wil maken dat niet aan deze veronderstellingen voldoet. Aan de hand van gedachtegoed van Jaques Rancière, Henkjan Honing en Hans-Thies Lehman denk ik na over geëmancipeerd toeschouwerschap, postdramatisch muziektheater en de lichamelijkheid van muziek. Ik gebruik praktijkvoorbeelden van mijzelf en andere kunstenaars om in te gaan op mijn hypothese: miscommunicatie tussen muziektheatermaker en toeschouwer ontstaat door wederzijdse verwachtingen die niet overeenkomen. Ik concludeer dat de muziektheatermaker zich bewust dient te zijn van de verwachtingen van de toeschouwer. Vervolgens kan hij/zij de keuze maken om de toeschouwer uit te nodigen haar vorm van toeschouwerschap te veranderen door te spelen met de veronderstellingen van de toeschouwer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *